Supervisors

Current location:homepage  Academics  Ph.D  Supervisors


Concentration

Supervisors

Consumer Behavior & Neural Decision-Making

Gao Jiahong, Jin Jia, Meng Liang, Pan YuRao Hengyi, Xu Sihua, Zhou Xiaolin, Wang Fenghua

Information Management & Digital Marketing

Chen Jin, Deng Shasha, Jiang Zhibing, Ma Baojun,  Pan Yu, Qi Jiayin, Song Yan, Wang Fenghua, Yang Fangchun, Zhang Han, Zhang Mingyue

Corporate Strategy & Cross-Cultural Management

Fan Zheng, Su Zongwei, Wang Haifeng

Fintech & Corporate Finance

Li Qian, Yang Li, Yang Xiaolan, Zhang Jian

 


HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China