Supervisors

Current location:homepage  Academics  Ph.D  Supervisors


Concentration

Supervisors

Consumer Behavior & Neural Decision-Making

Gao Jiahong, Jin Jia,  Pan YuRao HengyiShen Qiang, Xu Sihua, Wang Fenghua, Zhang Xiaochu, Zhou Xiaolin

Information Management & Digital Marketing

Chen Jin, Deng Shasha, Guo Shanshan, Jiang Zhibing, Luo Lijuan, Ma Baojun,  Pan Yu, Qi Jiayin,  Shang Shanshan, Wang Xin, Yang Fangchun, Zhang Mingyue, 

Corporate Strategy & Cross-Cultural Management

Fan Zheng, Meng Liang, Wang Haifeng

Fintech & Corporate Finance

Li Qian, Yang Li, Yang Xiaolan, Zhang Jian

New Technology and Convergence Media ManagementSong Yan, Yu Guoming

 


HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China