Supervisors

Current location:homepage  Academics  Ph.D  Supervisors


Concentration

Supervisors

Consumer Behavior & Neural Decision-Making

Gao Jiahong, Jin Jia, Meng Liang, Pan YuRao Hengyi, Xu Sihua, Zhou Xiaolin, Wang Fenghua, Shen Qiang

Information Management & Digital Marketing

Chen Jin, Deng Shasha, Jiang Zhibing, Ma Baojun,  Pan Yu, Qi Jiayin,  Wang Fenghua, Yang Fangchun, Zhang Han, Zhang Mingyue, Luo Lijuan

Corporate Strategy & Cross-Cultural Management

Fan Zheng,Wang Haifeng

Fintech & Corporate Finance

Li Qian, Yang Li, Yang Xiaolan, Zhang Jian

New Technology and Media ManagementSong Yan, Yu Guoming

 


HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China