Talent Plans

Current location:homepage  Faculty & Research  Faculty  Talent Plans

Level

Year

Name

National

2023Ma Baojun (Team)
2023Pan Yu
2021Ma Baojun

2020

Pan Yu

Pan Yu

2019

Qi Jiayin

Yang Xiaolan

2015

Fan Zheng

2013

Gao Jiahong

Zhou Xiaolin

2009

Qi Jiayin

2001

Yang Fangchun

2000

Yang Fangchun

Provincial

2023Wang Fenghua
Shen Qiang
Deng Shasha
Hu Biyun
Wang Ruosi
Zheng Yujie
Jin Jia
Gao Mei
Zhou Liufang
2022Zhang Jian
2021Yang Xiaolan
Wu Ruijing
Wang Haifeng
2020Zhang Jian
He Lisheng
Li Wenchao
Mao Tianxin

2019

Ma Baojun

Pan Yu

Wang Fenghua

2018

Li Yuhao

Wan Fei

2017

Chen Jin

Qi Jiayin

Xu Sihua

2016

Fang Wei

Meng Liang

Rao Hengyi

2015

Pan Yu

Xu Sihua

Yang Xiaolan

Zhang Han

2014

Cheng Huijuan

Xu Sihua

2012

Yang Li

2002

Fang Zheng

2000

Yang LiHONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China