Supervisors

Current location:homepage  Academics  Master's  Supervisors

Concentrations

Supervisors

Consumer Behavior & Neural Decision-making

Gao Jiahong, Huang Yi, Jiang Caihong, Jin Jia, Meng LiangRao Hengyi, Wang Fang,Xu Jing, Xu Sihua, Zhou Xiaolin, Shen Qiang

Information Management & Digital Marketing

Chen Wenbo, Deng Shasha, Jiang Zhibing, Li Yan, Li Yuhao, Luo Lijuan,  Ma Baojun, Pan Meiqin, Pan Yu, Qi Jiayin, Shang shanshan, Song Yan, Wang Fenghua, Wang Mohan, Wang Xin, Wan Fei, Zhang Han, Zhang Minyue, Zhao Yan, Guo Shanshan, Wu Ruijing, Fan Hua

Corporate Strategy & Cross-Cultural Management

Cao Chunhui, Chen XinliDu JuanFan PeihuaFan Zheng,Hang Hongli, Wang Haifeng, Wu Yunqiao, Xu Yong, Zhang Jing, Zhu Jiqing

Fintech, Accounting & Corporate Finance

Li Qian, Li Wenchao, Yang Li, Yang Xiaolan, Zhang Jian, Zeng Yan, Zheng Xiaowei, Chen Shu

Smart Operations & Supply Chain Management

Chen Jing

Digital Public Relations

Liu Guohua, Wu Youfu, Yang Chen, Yu Zhaohui, Zhang Peng


HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China