Marketing

Shen Qiang

Current location:homepage  Marketing  Shen Qiang
Professor (Doctoral Supervisor)
johnsonzhj@shisu.edu.cn
  • Biography
  • Research
  • Teaching
HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China