2019 Outstanding Student Summer Camp List Announcement

Time:0714,2019View:164

*The list is arranged in the order of examination results

Category

Name

A

Zhang Lidan

A

Lu DiZhen

A

Wang Liyang

A

Fan Jiayi

A

Zhang Xiumei 

A

Wang Jianan

A

Qian Yuting

A

Yang Chong

A

Ren Yajun

A

Song Yuhan

A

Meng Wenting

A

Zhu Tiancheng

A

Zhang Jiaying

A

Liu Siqi

A

Zheng Jie

A

Zhou Runze

A

Dai Rong

A

Chen Lei

A

Su Jingqi

A

Yuan Yue

A

Chen Yifan

A

Liu Tingyu

A

Zhou Qingqing

A

Cheng Xueying

A

Shao Yifan

B

Yang Kefang

B

Hong Xiaoyue

B

Xiong Ruihua

B

Wang Ningzhi

B

Liu Keqing

B

Liu Yanyan

B

Wang Tao

B

Ke Hong

B

Hu Zelin

B

Lin Lunxiu

B

Kang Mengmeng

B

Yang Yi

B

Zhang Yirong

B

Ding Yimin

B

Feng Yu

B

Huang Shiyu

  


  

School of International Business Management

Shanghai International Studies University

                                                July 14, 2019


HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China